keren2
קרן – ידנו לא שפכו

כשאבי המשפחה, העוגן של כל הבית, חלה במחלה נפשית חמורה. הכל נפל על הכתפיים של רחל. פתאום היא מצאה את עצמה מגדלת לבד 7 ילדים, עובדת שעות נוספות כדי לשלם את השכירות וההוצאות השוטפות. אך כמה שהיא ניסתה והשתדלה, זה לא הספיק. החוב לחברת החשמל לא שולם וכרגע הבית עומד בפני ניתוק. בחודשים הקרובים הבן הבכור יחגוג בר מצווה, אבל כמו שזה נראה כעת, חגיגה לא תהיה שם.   

רחל צריכה את העזרה שלכם! היא לא מצליחה להתמודד לבד!

keren2

קרן – ידנו לא שפכו

כשאבי המשפחה, העוגן של כל הבית, חלה במחלה נפשית חמורה. הכל נפל על הכתפיים של רחל. פתאום היא מצאה את עצמה מגדלת לבד 7 ילדים, עובדת שעות נוספות כדי לשלם את השכירות וההוצאות השוטפות. אך כמה שהיא ניסתה והשתדלה, זה לא הספיק. החוב לחברת החשמל לא שולם וכרגע הבית עומד בפני ניתוק. בחודשים הקרובים הבן הבכור יחגוג בר מצווה, אבל כמו שזה נראה כעת, חגיגה לא תהיה שם.   

רחל צריכה את העזרה שלכם! היא לא מצליחה להתמודד לבד!