לתרומה בכרטיס אשראי

בחר סכום לתרומה

לתרומה בכרטיס אשראי

בחר סכום לתרומה

לתרומה בהוראת קבע

התרומות לעמותה מוכרות לצרכי מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

מעלה גדולה שאין למעלה ממנה

שמונה מעלות יש בצדקה, זו למעלה מזו:
מעלה גדולה שאין למעלה ממנה –
זה המחזיק בידי ישראל שמך,
ונותן לו מתנה או הלוואה, או עושה עימו שותפות,
או ממציא לו מלאכה,
כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות.

(רמב"ם – הלכות מתנות עניים פרק י)