860_360-levad

במקום ללוות את בתה לחופה, ליוו הכלה הצעירה ואחיה הקטנים את אימם למנוחת עולמים

קרן - שֹׁד וָשֶׁבֶר בִּגְבוּלֵנוּ

טרגדיה מזעזעת בעירנו

במקום ללוות את בתה לחופה, ליוו הכלה הצעירה ואחיה הקטנים את אימם למנוחת עולמים – מרת יעל שמחה גדולד ע"ה שנלב"ע רק בגיל 41 לאחר שנזדככה בייסורים קשים ומרים

לא משאירים אותם מאחור מתגייסים כולנו להציל את המשפחה

מרת יעל שמחה ע"ה הייתה רעיה נאמנה שעמדה במשך עשרות שנים לימין בעלה שליט"א ואמא אהובה ומסורה לילדיה. יתומיה הקטנים לא מסוגלים לעכל ולהכיל את היעדרות אימה של מלכות שגידלה אותם נאמנה ובאהבה עצומה. למרות תהומות הכאב והייסורים הרבים שחוותה בכל רגע, הם היו תמיד בראש מעיינה. היא הייתה האור ומרכז הבית לבעלה וילדיה.

מסע מצמרר של ייסורים וגבורה של יתומיה הרכים מסתיים ומתחיל לו מסע אחר. מסע שיכול להיות קשה אף יותר. אך מסע זה תלוי הוא בכל אחד ואחד מאיתנו. את אמא היקרה שלהם אף אחד לא יוכל להחזיר. את החסר לעולם לא נוכל למלא. אבל להקל על המשפחה – אנחנו יכולים וחייבים!!! 16 שנה של ייסורים טומנים בחובם הוצאות שאין לתאר ולשער – בדיקות, נסיעות, טיפולים ותרופות. אבי המשפחה שליט"א נמצא אחרי כל ההוצאות הדרסטיות הללו בפני שוקת שבורה וחמישה יתומים רכים שטרם נישאו שהוא מחויב להיות להם לאב ולאם, תלויים רק בו!!! והוא אינו יכול להבטיח מאומה על עתידם – חובות העבר מהטיפולים וההוצאות הרבות עדיין מלוות אותו.

זאת חנוכה האחרון. יעל שמחה ע"ה נמצאת בכוחות חלושים ביותר בביתה. שמחת החתונה של בתה השנייה ההולכת וקרבה מעפילה על כל הייסורים. היא קוראת לילדים, בודקת איתם שיש להם כל מה שרצו לקראת שמחת החתונה. לפני השינה מעניקה להם חיבוק אחרון של אמא ובלילה לפתע מתמוטטת ומתפנה אל בית החולים.

שנים ע"ג שנים הם שמו בצד הכל בשביל אמא. ראו את ייסוריה הרבים, התפללו ונאנקו איתה יחד בכאביה עד שהפסידו אותה לעולם שכולו טוב. עכשיו אנחנו חייבים לתת להם את הכוח להסתכל קדימה, לרפאות את הכאב, להיות עבורם משענת כלכלית ולעזור להם להתחתן ולהקים בית.

מתגייסים כולנו להציל את המשפחה!