860---3702-(2)2-(1)

קרן הצלת האלמנה החולה, מקרה מיוחד אשר אירע ב'מודיעין עילית'

קרן - הצלת האלמנה החולה

מקרה מיוחד אשר אירע ב'מודיעין עילית', של תלמיד חכם ועובד ד' שנלב"ע והותיר בביתו את רעייתו החולנית עם חובות רבים בחוסר כל!!!

המנוח זצ"ל היה בעל תורה ובעל מעשים, בבחרותו למד בישיבת פוניבז' בהן זכה להתקרב אל מרנן ראשי הישיבה זצ"ל.

מראשי חסידי ברסלב, בימי הקמת כל היהדות בא"י הטביע בחסידות  את חותמו בתורתו עבודת תפילתו ומעשיו הכבירים, בעל צדקה וחסד גדול מאוד, כשכולם ידעו שלכל כלה יתומה יש לאן לפנות.

אלמנתו החשובה תחי' סובלת שנים רבות מחוליים שונים, בשנה האחרונה אף נאלצת לעבור טיפולים כימותרפיים, כשבכל השנים הללו בעלה הדגול דאג לפרנסת המשפחה: שכירות, מחיה, וההוצאות הרפואיות הרבות.

לפני מספר חודשים בזמן שהיתה מאושפזת בבית החולים עקב מצבה הרפואי, בעלה שהיה בריא לחלוטין התמוטט חסר אונים על הרצפה בביתו אך למגינת לב כעבור חודש נפר לבית עולמו.

מאז פטירתו עברו מספר חודשים שהראו את חומרת המצב הכלכלי! אין מימון למחיה, לשכירות דירה, לתשלומי חשבונות, ולתרופות. כל זאת בנוסף לחובות שהשאיר בעלה ולאלמנה החלשה אין לאן לפנות ביגונה ודוחקה הרב.

קריאתנו וזעקתינו אל כל אחינו בני ישראל:

אנא אל תעמדו מנגד חושו לעזרת המשפחה לחלצה ממיצר ולהתחייב על סכום של 25 שקלים בארבעים תשלומים, בכדי לסייע לאלמנה להחזיק את עצמה, ולפרוע את ההתחייבוית החודשיות
ובזכות זה ימלא ה' כל משאלותיכם לטובה בבריאות בנחת מהילדים וברווח. ובזכות הצדקה נזכה לגאולה בקרוב והשי"ת יאמר די לכל צרותינו.

 

סיוע לאלמנה להחזיק את עצמה בהתחייבויות החודשיות