keren1

קרן - הילד בבידוד

כמו במלחמה, הפצצה נחתה בלי להודיע מראש. הרופאים הודיעו בצער שחזקי חולה במחלה הקשה. הטיפולים הכימותרפיים החלו והתפילו לא פסקו לרגע. המערכת החיסונית של חזקי החלה לשדר אותות מצוקה ובבית חולים החליטו שהוא יצטרך לשהות בבידוד משאר בני המשפחה. פתאום משפחה מרובת ילדים שגם ככה נחנקת מגודל ההוצאות היומיומיות צריכה להשיג כסף רב עבור בניית חדר נפרד לחזקי.

העלות גבוהה והמשפחה קורסת!